Berättelser och tankar av Karl Augustson som sedan åttiotalet organiserat och genomfört hundratals hjälpförsändelser till krisområden i Europa och Asien.
Arbetet har många gånger varit farofyllt. En av hans döttrar skall en gång ha sagt "Pappa, jag är rädd för att dina skyddsänglar snart får blödande magsår, så som du kör med dem".
Dessbättre känner sig Augustson mycket trygg i sig själv. Att vara rädd i en krissituation slutar dåligt - då är risken att göra fel bedömning stor.

Mer info

 • Författare Karl Augustson
 • Titel Damen i Tallinn
 • Pris 19 €
 • ISBN 978-91-88635-68-6
 • Förlag Eget förlag
 • Utgivningsår 2017

Västnyländska Ungdomsringens första 100 år har varit en resa med många positiva överraskningar och erfarenheter, men också plötsliga motgångar och besvikelser. Ringens långa resa har kantats av allt från frågesport, rally och riddarspel till volleyboll, konserter och teatertåg.

Mer info

 • Författare Christoffer Holm
 • Titel Västnyländska Ungdomsringen 100 år av Kultur & Gemenskap
 • Pris 35 €
 • ISBN 978-952-93-8461-7
 • Utgivare Västnyländska Ungdomsringen r.f.
 • Utgivningsår 2017

Från fotografisk forntid till nutid. 765 fotografier, målningar, ritningar och kartor från Ekenäs, Snappertuna och Österby i f.d. Ekenäs landskommun.

Mer info

 • Författare Vidar Lindqvist
 • Titel Ekenäs Snappertuna Från fotografisk forntid till nutid
 • Pris 68 €
 • ISBN 978-951-97386-6-6
 • Förlag Eget förlag
 • Utgivningsår 2016

EN ANTOLOGI DÄR KARLAR MINNS

Boken innehåller tio berättelser av deltagare i en skrivarkurs för män 2014-2016 under devisen att skriva sitt liv. Skribenterna är Tor Hanner, Karl-Henrik Kurtén, Rune Lindholm, Teuvo Nikander, George Ramsay, Erkki Rissanen, Sven Sundström, Olof Thodén, Börje Thorström och Leif Åkerfelt.

 

Mer info

 • Författare 10 karlar från Västnyland
 • Titel Berättelser kring ett bord - en antologi där karlar minns
 • Pris 15 €
 • ISBN 978-952-93-7884-5
 • Utgivare ConCura Ab
 • Utgivningsår 2016

En dokumentation av butiker och kiosker i Hangö från stadens grundande på 1870-talet till första världskrigets utbrott. År 1871 skedde den första butiksetableringen då apotekaren Gustaf Alfred Nilsson fick rätt att grunda ett apotek i Bromarv. Apoteket fanns i vad som nu är centrum av Hangö men som då var en avlägsen del av Braomarv. Därefter gick utvecklingen snabbt, år 1892 fanns det redan 48 handlande och handelsagenter i Hangö.Och så har det fortsatt...

Mer info

 • Titel I en ärad allmänhets höga åtanke - Handel i Hangö fram till första världskrigets utbrott
 • Pris 39 €
 • ISBN 987-951-96305-9-5
 • Utgivare Sällskapet föt släkt- och hembygdsforskning i Hangö r.f.
 • Utgivningsår 2016

Bildverk med kännspaka vyer från Hangö under hundra år. Bilder från början av 1900-talet paras med färgfoton av i dag tagna av samma objekt i samma vinkel.
De äldre bilderna härstammar från Bengt Holmströms digra fotoarkiv. Texter på finska och svenska av Tomy Karlsson.

Mer info

 • Författare Tomy Karlsson
 • Titel Hangö - en stad i förändring
 • Pris 39 €
 • ISBN 978-952-99736-8-2
 • Förlag Hangethe Böcker
 • Utgivningsår 2016

I maj år 1929 samlades ett antal personer för att utröna intresset för att blida en förening kallad "Blomsterfonden i Ekenäs". Föreningen bildades och har sedan dess framgångsrikt bedrivit åldringsvård.

Mer info

 • Författare Bo Wessman
 • Titel Blomsterhemmet i Ekenäs 1929-2015
 • Pris 20 €
 • ISBN 978-952-93-7035-1
 • Utgivare Blomsterfonden i Ekenäs r.f.
 • Utgivningsår 2016

Historik över Snappertuna församling under det turbulenta seklet 1915 - 2014.
Församlingen upprättades som självständigt pastorat i mars 1915 och arbetade fram till december 2014 då verksamheten upphörde genom yttre omständighetrs tvång. Den idylliska träkyrkan som i århundraden samlat Snappertunaborna står ändå kvar till glädje för kommande generationer.

 

Mer info

 • Författare Henrik Ekberg
 • Titel Templet på höjden
 • Pris 35 €
 • ISBN 978-952-93-6699-6
 • Utgivare Raseborgs kyrkliga samfällighet
 • Utgivningsår 2016

Funderingar i sittbrunnen av filosofisk karaktär nedskrivna av en av landets mest erfarna långfärdsseglare. Seglingen sätts in i ett större sammanhang. Livets mening, rädslor och tvivel, funderingar om gott och ont varvas med historiska återblickar om antikens tänkare och vikingarnas färder.

Mer info

 • Författare Gustaf Fleege
 • Titel Hörs det ett brak?
 • Pris 19,50 €
 • ISBN 978-952-93-6781-8
 • Förlag Eget förlag
 • Utgivningsår 2016

Författarens förord: Händelserna i denna bok har verkligen ägt rum. Namn och platser har dock ändrats, så att ingen skall behöva känna sig utpekad. Anser dock, att den form av mobbning boken beskriver, bör både diskuteras och skrivas om. Alltför många människor råkar ut för dylika händelser ännu i dag som är. 

Mer info

 • Författare Karl Augustson
 • Titel Kan en länsman komma till himlen?
 • Pris 19 €
 • ISBN 978-91-88257-40-6
 • Förlag Eget förlag
 • Utgivare Karl Augustson
 • Utgivningsår 2015
Sida 2 av 7