Romanen är en berättelse om en släkt som stretar framåt i ett Finland som gör detsamma. Tiden är tidigt 1900-tal och färden från Ruovesi norr om Tammerfors till Karis med häst och släde tar nio dagar. Färdens slutdestination är Lojotrakten, där familjen Heinänen med föräldrarna Salu och Elmiina i spetsen och en stor barnaskara slår sig ner.

Ur recension i Västra Nyland,
Rebecca Finnberg (16-02-2016):

Leo Löthmans nya roman som delvis utspelar sig i Karis är en av de bästa som recensenten läst på länge. Den tar ett starkt avstamp i den egna släkthistorian och är den första delen i en trilogi om ett Finland i utveckling. Leo Löthman med Himlen över Helvetinjärvi är en sällsynt värdig kandidat till Finlandiapriset. 

Mer info

 • Författare Leo Löthman
 • Titel Himlen över Helvetinjärvi
 • Pris 29,80 €
 • ISBN 978-952-5045-68-0
 • Förlag Litorale
 • Utgivningsår 2015

Sture Lindholms nya bok Dramatik i småstad – 18 månader i Ekenäs 1917-18 tar dig med 100 år tillbaka i tiden, till första världskrigets tider, då Ekenäs ännu var en småstad med stark rysk prägel av de tusentalet ryska soldater som höll till i Dragsvik ett par kilometer utanför staden. Det ryska kejsardömets fall i mars 1917 blev upptakten till ett oväntat och dramatiskt händelseförlopp, som slutade med arbetarrörelsens blodiga maktövertagande, mordet på borgmästaren och med åtta veckor i de rödas våld. Den tyska Östersjöflottans landstigning i Hangö i april 1918 innebar slutet på den röda tiden och gjorde det möjligt för de ekenäsbor som tryckte i skärgården att komma hem och återupprätta den gamla ordningen.

Mer info

 • Författare Sture Lindholm
 • Titel Dramatik i småstad
 • Pris 33 €
 • ISBN 978-952-67524-2-6
 • Förlag Proclio
 • Utgivningsår 2015

Perspektiv på sjöslaget vid Rilax 1714.

Trehundraårsminnet av slaget vid Rilax uppmärksammades på olika sätt 2014. Frågan varför ett slag - till lands eller till sjöss - får en status som minnesvärt är värd att ställas. En viktig faktor är slagets militära och politiska tyngd. För ett slag som i likhet med Poltava 1709 kan skrivas in i historien som krigsavgörande är oddsen att det skall bli ihågkommet goda. Eftervärlden fascineras också av den ojämna kampen som kan synliggöra soldaternas tapperhet.

Mer info

 • Författare Nils Erik Villstrand & Kasper Vesterlund
 • Titel Stor seger - litet nederlag?
 • Pris 43 €
 • ISBN 978-952-12-3026-4
 • Utgivare Sjöhistoriska museet vid Åbo akademi
 • Utgivningsår 2015

I boken Jussarö från sjörövarnäste till nationalpark - beskriver Stenlund olika skeden i öns historia.  Sven Stenlund har känt många av dess människor och berättar om deras hårda vardag kryddat med en del roliga historier.Boken är rikt illustrerad med unika fotografier från över hundra år.

Mer info

 • Författare Sven Stenlund
 • Titel Jussarö
 • Pris 37 €
 • ISBN 978-951-5235-602
 • Förlag Schildts & Söderströms
 • Utgivningsår 2015

Kjell Ekholms bok om GNÄGGET - det legendariska diskoteket på Stallören i Ekenäs där många av oss dansade genom ungdomen.

 

Mer info

 • Författare Kjell Ekholm
 • Titel Gnägget på Stallören
 • Pris 25 €
 • ISBN 978-952-67742-2-0
 • Utgivare Västnyländska kultursamfundet rf
 • Utgivningsår 2015

Anna Lindholm berättar om sin egen morfars mor Ines Nyberg som satt i Snappertuna med små barn och skrev brev till sin Verner, den hårt prövade Josefina Hägg från samma by, den övertygade socialisten Anna Forsström i Helsingfors, societetsflickan Anita Topelius och den irriterande Dagmar Ruin, som gjorde succé i fält och blev headhuntad av Mannerheim efteråt.

Mer info

 • Författare Anna Lindholm
 • Titel Projekt Ines
 • Pris 30 €
 • ISBN 978-951-5237-156
 • Förlag Schildts & Söderströms
 • Utgivningsår 2015

En bok om att vara passionerad, men också om en passion som går överstyr.
Skribenterna Yrsa Stenius, Thomas Lundin, Marcus Rosenlund, Jonas Sundström, Åsa Brolin, Erik M Snellman, Jeanette Öhman, Johanna Karlsson, Wivan Nygård-Fagerudd, Charlotta Buxton Janna Thorström, Anna Jungner Nordgren och Mikael Sonck beskriver sina passioner.

 

Mer info

 • Författare Mikaela Sonck (red.)
 • Titel Besatt
 • Pris 19 €
 • ISBN 9789176110423
 • Förlag Eget förlag
 • Utgivningsår 2015

Karelarna i de finlandssvenska bygderna är temat för Porkala Parentesens nya bok Främlingar i eget land. Lena Selén och Berndt Gottberg återger berättelser från hela sydkusten. Samtidigt tecknar de en bild av den förlust vårt land gjorde då Karelen avträddes – och det vitala tillskott karelarna utgjorde i det finländska samhället efter krigen.

Boken är tvåspråkig, finska och svenska, med ett sammandrag på engelska. 

Mer info

 • Författare Lena Selén & Berndt Gottberg
 • Titel Främlingar i egel land
 • Pris 40 €
 • ISBN 978-952-935-38-42
 • Förlag Porkala Parentesen rf
 • Utgivningsår 2015

Jag har läst så mycket historia, dock utan ordning och reda,att det måste komma ut på något sätt.
Jag har läst så mycket Ferlin och sjungit så mycket Vreeswijk att det måste bli rim på något sätt.
Det blev tvåradiga verser som handlar om människorasens öden och äventyr. I en slags hemlagad kronologi och kryddade med humor och mild ironi.

Mer info

 • Författare Danni Aminoff
 • Titel En finnpojkes funderingar
 • Pris 15 €
 • ISBN 978-952-7154-00-7
 • Förlag Noxboox
 • Utgivningsår 2015

Jubileumsbok där veteranerna, deras hustrur och änkor får stiga fram och berätta om sina upplevelser. Om allt från de tunga åren vid fronten till små glädjeämnen under krigsåren, men också hur det var vid hemmafronten.

Mer info

 • Författare Kim Isaksson
 • Titel Deras minnen består, 45 år - 2015
 • Pris 35 €
 • ISBN 978-952-93-5243-2
 • Utgivare Ekenäsnejdens Krigsveteraner rf
 • Utgivningsår 2015
Sida 3 av 7