En bok om bygden, kyrkan och församlingen. Om adelsmän präster och vanliga Tenalabor.

Mer info

 • Författare Bo Wessman
 • Titel Tenala Kyrka och församling
 • Pris 30 €
 • ISBN 978-952-92-9310-0
 • Utgivare Tenala församling
 • Utgivningsår 2011

Bromarf som gränszon och krigsområde 1940-1941

Mer info

 • Författare Carola Holmqvist
 • Titel KRIGET var inpå oss
 • Pris 25 €
 • ISBN 978-952-92-8062-9
 • Utgivare Rilaxmonumentets traditionsförening
 • Utgivningsår 2011

Personen Helene Schjerfbeck och hennes vardag.

Boken baserar sig på närmare fyrtio intervjuades berättelser. Små historier av dem som har minnen av konstnären.

Mer info

 • Författare Tove Virta, Anne Ingman (reserach)
 • Titel Hon drog sina streck - Helene Schjerfbeck i Västnyland
 • Pris 32 €

Ett pärlband av berättelser om boarna i Ekenäs skärgård innanför Jussarö förr och nu.

Mer info

 • Författare Tua Ranninen
 • Titel Skärgårdsliv
 • Pris 42 €
 • ISBN 978-952-92-9757-3
 • Utgivare Skärgårdsmiljöstiftelsen
 • Utgivningsår 2011

Restaurang Knipan i Ekenäs, byggd på pålar ute i vattnet, är en idag hundraårig finlandssvensk kulturklenod.

Mer info

 • Författare Sture Lindholm
 • Titel Knipan - 100 år av finlandssvensk restaurangkultur
 • Pris 23 €
 • Förlag Proclio

I januari 1918 samlades drygt 500 borgerligt sinnade ungdomar på Sigurds gård i Kyrkslätt för att dels försvara hembygden mot den hotande anarkin, dels för att kanske försöka ta sig norrut till Mannerheims trupper. Sigurdskåren besegrades efter våldsamma strider i slutet av februari och de flesta av kårens medlemmar satt sedan som de rödas fångar internerade på svenska reallycéet i Helsingfors ända tills de fritogs av tyska trupper den 13 april.

Sjundeåbon Henrik Lindeberg (1893-1961), husbonde på Sjundby gård, skrev under fångenskapen ner sina upplevelser i en liten svart skrivbok som han döpte till Sigurds saga.

Mer info

 • Författare Henrik Lindberg
 • Titel Sigurds saga
 • Pris 30 €
 • Förlag Proclio
 • Utgivningsår 2008

Boken berättar om en grupp människor med olika bakgrund och yrken som samlades under 1970-talet i Västnyland och som ville kämpa för en ren miljö, för naturenlig odling och en helhetssyn på människan och naturen. De ville röja nya vägar. En målsättning nåddes då Mikaelskolan 1985 öppnades med två elever. I dag har skolan över 100 elever.

De väckte kanske motstånd och irritation, men resultatet av deras arbete visar att deras försök att på sitt sätt bygga en människonära livsmiljö efter hand fått mera genklang i trakten.
Meri Arni-Kauttu (förordet)

Mer info

 • Författare Redaktör Marita Karlsson
 • Titel VÄGRÖJARE
 • Pris 25 €
 • ISBN 978-952-67742-1-3
 • Utgivare Västnyländska Kultursamfundet r.f.
 • Utgivningsår 2014

Vi får följa församlingens och dess kyrkors tillkomst samt hur prästernas roll genom tiderna förändrats. Händelser under stora ofreden, konflikter mellan präst och klockare, krig, kyrkobrand och byggande av den nya kyrkan i Bromarf passerar revy. Även prästgården Håkansarf och dess spöken skildras.

Mer info

 • Författare Bo Wessman
 • Titel Två kyrkor - Bromarfs kyrkor och församling
 • Pris 22 €
 • Utgivningsår 2008

Minnesanteckningar av Bengt Bergman. Han arbetade som journalist i olika befattningar på Västra Nyland och Åbo Underrättelser under 1950-,60- och 70-talen. Åren 1977-1980 verkade han som Sfp:s partisekreterare och 1981-1996 som direktör för den svenska enheten vid Rundradion.

Mer info

 • Författare Bergman Bengt
 • Titel Endast i drömmen är vi fria
 • Pris 25 €
 • ISBN 978-952-93-1237-5
 • Förlag Eget förlag
 • Utgivningsår 2012

Reviderad och utökad upplaga om det dramatiska slaget mellan den ryska och den svenska flottan vid Rilax den 27 juli 1714.

Mer info

 • Författare Eriksson Göran
 • Titel Slaget vid Rilax 1714
 • Pris 27,50 €
 • ISBN 978-952-93-3865-8
 • Utgivare Rilaxmonumentets Traditionsförening rf
 • Utgivningsår 2014
Sida 5 av 7