Bokhandelns månadskonto

är avsett för studerande och stamkunder för köp av böcker och tillbehör på kredit.

Inköpen antecknas på ett kontokort och betalas/faktureras månatligen.

Fakturan skickas per post, faktureringsavgiften är 3 euro. Om kontots saldo är mindre än 20 euro överförs det till följande månad. Alla konton faktureras dock den 30.6 och 31.12.

Månadskontot kan också betalas kontant i bokhandeln senast den sista vardagen i månaden. Då tillkommer inga avgifter.